กิจกรรมของเรา

แบบฟอร์มขอลงตราวีซ่า สาธารณรัฐประชาชนจีน


พร้อมตัวอย่างแนวทางการกรอกแบบฟอร์ม!

1534 : view

29/08/13 21:52:35


นักศึกษาภาษา การสื่อสารและธุรกิจคว้ารางวัล Speaking Contest


นักศึกษาสาขาภาษา การสื่อสารและธุรกิจสร้างชื่อให้ ม.อ.สุราษฎร์ฯ จากรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ณ มทร.ศรีวิชัย สงขลา

836 : view

28/01/13 09:20:16


อ่านข่าวทั้งหมด »


ข่าวความร่วมมือกับต่างประเทศ

อ่านข่าวทั้งหมด »